Payg'ambarimizS.A.V.dan rivoyat qilinadiPaygambarimizdan(sollallohu alayhivasallam) rivoyatqilinadi:

:
: 1879 (2 2013)
:
:
0
: 0
Payg'ambarimizS.A.V.dan rivoyat qilinadiPaygambarimizdan(sollallohu alayhivasallam) rivoyatqilinadi: "Alloh taoloJabroilni (a.s.) chiroylisuratda yaratib, ungaolti yuz qanot berdi. Harbir qanotning uzunligimashriq va magribningoraligichadir. ShundaJabroil oz suratiganazar qilib: "Ey Alloh!Mendan ham chiroyliroqmaxluqniyaratganmisan?" dedi.Alloh unga: "Yoq", dedi.Hazrati Jabroil shukraytib, ikki rakat namozoqidi. Mana shu ikkirakat namozni qirqming yil oqidi. AllohJabroilga: "Sen haqiqiyibodat qilding, hech kimMenga sendek ibodatqilmagan edi. Lekin oxirzamonda meningmahbub paygambarimMuhammad (sollallohualayhi vasallam) keladi.Uning gunohkor va zaifummatlari ikki rakatnamozni oz bir vaqtdava har xil sahvu xatolarila ado qiladi. Izzatim vaulugligimga qasamki,ularning osha namoziMening nazdimda seningqirq ming yilliknamozingdan afzaldir.Chunki sening namozingMening amrim bilanemas, balki shukronabilan bolur. Ularningnamozlari esa, Meningamrim bilandir". ShundaJabroil (a.s.) Allohga: "EyAlloh! Ularning ibodatlarievaziga nimaniberasan?" deb soradi.Alloh: "Ularga Jannatulmavoni beraman", dedi.Osha jannatni koribchiqishga Jabroil Allohtaolodan izn soradi. Iznberilgach, hammaqanotlarini ochib uchdi.Har ikki qanotiniochganda uch ming yillikmasofani bosib otdi.Shu tarzda uch yuz yiluchdi va nihoyatcharchab jannatdagi birdaraxtning soyasidatoxtadi va Allohgasajda qildi. Sajdasida: "EyIlohim! Jannatulmavoning yarmigayetdimmi? Loaqaluchdan bir, tortdanbiriga bolsa hamyetdimmi?" deb iltijoqildi. Alloh: "Ey Jabroil,agar yana uch ming yiluchgudek bolsang vaoldingidek kuching vayana olti yuzqanotlaring bolgandaham, Muhammadning(sollallohu alayhivasallam) ummatlarigaberadiganim Jannatulmavoning ondan birigaham yeta olmaysan",dedi.
MEN SIZNI JUDAYAM, JUDA SOG'INDIM! HIJRONlar QALBIMni buncha ezadi.ARMONlar ORZUiz qasrin sizni sog'indim begona insonga MEN SIZNI JUDAYAM SO`G`INDIM MATNI rosululloh sizni juda sog'indim sizni juda sog indim | *** ... , 4 ! !!!
ononip # 2 2013 12:34 0
Hadis o'qiwwi bowlapsammi :-) bu yaxwiii (Y)
ononip # 2 2013 12:34 0
da birinchisimas wunga etvommande... ko'paytirur jo'ra
ononip # 2 2013 12:34 0
ey o'zini nikin bn yozgin (tr)
ononip # 2 2013 12:34 0
ey o'zini nikin bn yozgin (tr)
ononip # 4 2013 08:48 0
bomapti. xamma maderla wu nikda. o'zliginga qayt jigarim:-)
ononip # 8 2013 18:27 0
o bla kasbdowlarin ewitmasin sochini bittalap yuladiya ikkalsiyam qiz bolaku:-)
ononip # 9 2013 12:40 0
axa sotqimmasmanu ko'yni bo'w bolamande bilibo'midi yana:-)
mi # 12 2013 02:11 0
, :)
mi # 12 2013 15:17 0
,
mi # 14 2013 22:59 0
,
mi # 20 2013 08:52 0
:)
ononip # 25 2013 07:29 0
ana bowlandi halittan. biludm o'zi apris didimu ana
ononip # 25 2013 16:12 0
xa xa xa wuni san etmagin endi:-)
ononip # 27 2013 01:33 0
xa xa xa wuni san etmagin endi:-)
mi # 28 2013 09:32 0
, :-d
mi # 28 2013 14:53 0
ononip # 30 2013 21:08 0
yo bekorchi bo'misan hammani yig'ip kelasan zborga:-)